1. Γιατροί χωρίς σύνορα. 
Doctors without borders.

    Γιατροί χωρίς σύνορα.
    Doctors without borders.

    1. georgebotonakis posted this